!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Köpa lägenhet

Förutsättning för att köpa lägenheten i brf. Appellen är att du söker och
beviljas medlemskap i föreningen. 

Säljare söker vanligen om utträde på samma dokument som du söker om
inträde. Sedan beslutar styrelsen. Finns välgrundat motiv kan styrelsen avslå
din ansökan.

Säljaren ska överlämna alla nycklar. Du som köper är skyldig att kontrollera
detta. 

Köpare är enligt stadgarna också skyldig att till föreningen betala en
överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

I förekommande fall är du även skyldig att betala en pantsättningsavgift på 1%
av gällande prisbasbelopp.

Avgifterna är avsedda att täcka föreningens kostnader i samband med affären.